Sơn Interbond 201

Giá liên hệ
Mô tả ngắn: Sơn Interbond 201
Số lượng:

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Đã thêm vào giỏ

Mô tả chi tiết
  •  NGOÀI CÁC DÒNG SẢN PHẨM ĐÃ NÊU TRÊN CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP CÁC DÒNG SẢN PHẨM SAU:
  •  sơn lót chống rỉ alkyd, epoxy, acrylic, vinyl: Interprime 160; Interprime 198; Interprime 306; Interprime 466... Intergard 251; Intergard 269; Intergard 343; Intergard 475HS; Interseal 670HS; Interzone 485; Interzone 954...: Interzinc 22; Interzinc 2265; Interzinc 86... Interzinc 42; Interzinc 52; Interzinc 315... Intergard 263; Intergard 269; Intergard 475HS... Interlac 665; Interlac 668, Sơn phủ  acrylic: Intersheen 579: Intergard 740
  • Interthane 870; Interthane  990, Acrylic Polysiloxane: Interfine 878; Interfine 979
  • : Intertherm 50;  Intertherm 228; Intertherm 715; Intertherm 875; Intertherm
  • Sơn chống cháy international :Interchar 963: Interchar 973; Interchar 1120.
Sản phẩm cùng danh mục
Sơn Interthane 990
Giá liên hệ
Sơn Interseal 670 HS
Giá liên hệ
Sơn Intergard 269
Giá liên hệ
Sơn Interzinc 52
Giá liên hệ
Sơn Interprime 198
Giá liên hệ
Sơn Intershield 300
Giá liên hệ