Tại sao khi sơn dầu đã khô mà màng sơn vẫn còn mềm.

25/06/2023

Các loại sơn nói chung đặc biệt là sơn gốc dung môi tuy đã khô nhưng màng sơn vẫn chưa đạt tới trạng thái tính cơ lý cao nhất.

Các loại sơn nói chung đặc biệt là sơn gốc dung môi tuy đã khô nhưng màng sơn vẫn chưa đạt tới trạng thái tính cơ lý cao nhất. Sao một thời gian mới đạt được độ khô nhất định. Sơn dầu sau khi khô (sau 24h), sẽ thấy bề mặt sơn mềm, dễ tróc. Nhưng khoảng 7-10 ngày thì màng thì màng sơn sẽ cứng và bám chắc bề mặt.

Sơn Epoxy khô cứng sau 16h nhưng để đạt chất lượng tốt thì phải sau 1 tuần.