CÔNG TY TNHH MTV KIM THỊNH CƯỜNG

Nhà Phân Phối Sơn Thế Hệ Mới - Sơn Hải Phòng - Sơn International - Sơn Hải Âu - Sơn Công Nghiệp và Tàu Biển khu vực Miền Trung

Hotline: +84974354314

Email: kimthinhcuong@gmail.com

Sơn Interbond 201

Sơn Interbond 201

  •  NGOÀI CÁC DÒNG SẢN PHẨM ĐÃ NÊU TRÊN CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP CÁC DÒNG SẢN PHẨM SAU:
  •  sơn lót chống rỉ alkyd, epoxy, acrylic, vinyl: Interprime 160; Interprime 198; Interprime 306; Interprime 466... Intergard 251; Intergard 269; Intergard 343; Intergard 475HS; Interseal 670HS; Interzone 485; Interzone 954...: Interzinc 22; Interzinc 2265; Interzinc 86... Interzinc 42; Interzinc 52; Interzinc 315... Intergard 263; Intergard 269; Intergard 475HS... Interlac 665; Interlac 668, Sơn phủ  acrylic: Intersheen 579: Intergard 740
  • Interthane 870; Interthane  990, Acrylic Polysiloxane: Interfine 878; Interfine 979
  • : Intertherm 50;  Intertherm 228; Intertherm 715; Intertherm 875; Intertherm
  • Sơn chống cháy international :Interchar 963: Interchar 973; Interchar 1120.

{# Zalo #}
Zalo